متی 1 – انجیل مقدس

۱ کتاب نسب نامه عیسی مسیح بن داود بن ابراهیم: ۲ ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد

ادامه مطلب

معنای گناه و راه نجات از آن

خدا آدم را که اولين انسان بود خوب و بيگناه آفريد. او با خدا زندگی می‌کرد و با خدا دوستی

ادامه مطلب

فرق بین اسلام و مسیحیت

در این گفتار تفاوت های دین مسیحیت و اسلام بیان می شود.

ادامه مطلب