درباره ما

ارسال شده در توسط modir

ما كه هستیم … ؟

ما ایرانیان مسیحی هستیم كه وظیفه خود را نشر كلام خدا و بشارت انجیل از طریق دادن خبر خوش نجات و بخشیده شدن گناهان در بین ایرانیان و مردم فارس زبان افغانستان و تاجیكستان قرار داده ایم. این امر را نه فقط یك وظیفه دینی بلكه یك رسالت ملی برای خود قلمداد میكنیم .

“ندای مسیحیت – پورتال خبری,آموزشی مسیحیان” ضمن توجه و اهمیت دادن به مسائل و معضلات اجتماعی كشور، بر این باور است كه سیاست باید توسط سیاستمداران اداره شود و از دخالت در آن تا جای ممكن پرهیز كنیم . اما هرگز نه فقط از درج اخبار مسیحیان ایران و پاسخ و مقابله با تبلیغات نادرست رسانه های حكومتی علیه مسیحیان در ایران و سایر نقاط دنیا كوتاهی نمیكنیم بلكه اخبار ظلم و ستم به همه مردم را از سوی هركه باشد منعكس خواهیم كرد . با روشنگری و مقابله با تحریف اخبار و تخریب و جوسازی علیه مسیحیان بخصوص مسیحیان ایرانی تلاش خواهیم كرد تا واقعیت ها را در باره مسیحیت و مسیحیان به گوش هموطنانمان برسانیم .

” آژانس خبری مسیحیان ایران” با فعالان حقوقی و مدنی و سازمانهای خدمتگزار مسیحی در ایران و سایر نقاط منطقه و جهان آشنائی دارد و تلاش میكنیم تا با استفاده از گروههای تخصصی در زمینه های مسائل كلیسائی ( بخصوص رشد و نمو كلیساهای خانگی)، امورحقوقی و قضائی و پناهندگی بتوانیم به همه كسانی كه نیاز دارند ضمن مشاوره ،  آگاهی و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهیم.

سعی ما بر آن است تا یك چتر حمایتی را برای حمایت از كلیسای ایران و همه مسیحیان منطقه بخصوص اعضا كلیساهای خانگی در داخل كشور و نوكیشان مسیحی كه با اتهام و زندان و تبعیض روبرو هستند فراهم نمائیم و پل ارتباطی آنها را با سازمانهای بین المللی و مدافعان و فعالان حقوق بشر برقرار كنیم.

آزادی برای مسیحیان ایران فقط زمانی محقق خواهد شد كه آزادی و تحمل مذهبی مبتنی بر حقوق بشر و اصول دمكراسی برای تمام مردم سرزمین باستانی ما عملی شود . رعایت حقوق اقلیتهای دینی، قومی ، نژادی و جنسی نخستین قدم در تحقق یك دمكراسی حقیقی محسوب میشود كه نیاز به همكاری دسته جمعی دارد ./